Székelyudvarhely
Click image to open!
Székelyudvarhely jelenleg Hargita megye második legjelentõsebb megyei jogú városa..Lakosságának 96%-a magyar nemzetiségû. Az Erdélyi-medence délkeleti részén, a Nagy-Küküllõ felsõ szakasza mentén fekszik. A Hargita vulkanikus hegység délnyugati fennsíkja végzõdésének és a Küküllõ menti dombvidék alacsonyabb domb-sorainak, a Szarkakõ, a Nagyoldal, a Csicser, a Budvár dombjai határolják.
Régészeti ásatások igazolják, hogy a város területe és közvetlen környéke évezredek óta folyamatosan lakott. Csiszolt kõkori, bronz-, vas-, római-, Árpád-korabeli leleteket õriz a Budvár, illetve a város központja. A település neve elõször az 1333-as pápai jegyzékben tûnik fel. A következõ században a mezõvárosi fejlõdés útját járja és 1448-tól már Udvarhely név alatt szerepel. Kiváltságait amagyar királyoktól és az erdélyi fejedelmektõl kapja, Izabella királyné1558-ban a török szultánnak fizetendõ adó alól felmentve pecsét- és címerhasználatra is feljogosítja a várost. A város címere páncélos kéz tõrrel, melybe szív medvefõ és korona van tûzve, felsõ terében négy csillag közt az 1558-as évszám. A pecsét körirata: Sigillum Oppidi Siculicalis Udvarhely.