Odorheiu Secuiesc
Click image to open!
Odorheiu Secuiesc Called ”Szekler-Athens” in the last century, Székelyudvarhely is now the second largest city in the county, the center of the historical Udvarhely region and home to one of the most important intellectual scenes for the Transylvanian Hungarians. The town has 36.234 inhabitants, 96% of whom are of the Hungarian minority.  The city lies in the southeastern part of the Transylvanian basin, at the upper reaches of the river Nagy-Küküllõ. Udvarhely is surrounded by the volcanic Hargita mountain and its branches which form the Küküllõ hilly country, with peaks such as: Szarkakõ, Csicser, Nagyoldal, Budvár. Archeological excavations show that area has been continually populated for ages.  On both Budvar hill and in the town center there are sites from the late Stone Age, Bronze-, Iron Age, Roman period and the Arpadian era. The name of the city was first mentioned in the annual papal tithes register of 1333 as “Uduorhel.“  In the next century it developed as a market town and starting in 1448 appears in all documents as Udvarhely. The introduction of the Székely title is connected to Gábor Bethlen, Prince of Transylvania (1613). The community was exempted from all kinds of taxes and expenses forever by Queen Izabella in 1557. The queen again confirmed these privileges in 1558 and endowed the town with a seal and coat of arms consisting of an armored right hand holding a sharp dagger, with a bear head, a heart and a crown surrounded by four starts and the date '1558.' The inscription on the seal was: Sigillum Oppidi Siculicalis Udvarhely.
Régészeti ásatások igazolják, hogy a város területe és közvetlen környéke évezredek óta folyamatosan lakott. Csiszolt kõkori, bronz-, vas-, római-, Árpád-korabeli leleteket õriz a Budvár, illetve a város központja. A település neve elõször az 1333-as pápai jegyzékben tûnik fel. A következõ században a mezõvárosi fejlõdés útját járja és 1448-tól már Udvarhely név alatt szerepel. Kiváltságait amagyar királyoktól és az erdélyi fejedelmektõl kapja, Izabella királyné1558-ban a török szultánnak fizetendõ adó alól felmentve pecsét- és címerhasználatra is feljogosítja a várost. A város címere páncélos kéz tõrrel, melybe szív medvefõ és korona van tûzve, felsõ terében négy csillag közt az 1558-as évszám. A pecsét körirata: Sigillum Oppidi Siculicalis Udvarhely.