Atractii turistice din impejurimi
Odorheiu Secuiesc
Click image to open!
În secolul al XIX-lea localitatea a fost pomenitã drept Atena Secuiascã. În prezent este al doilea municipiu, ca importantã, al judetului Harghita, fiind centrul de organizare al tinutului Odorhei si totodatã un centru a maghiarilor din Transilvania.Numãrul locuitorilor este de 36.234, din care 96% sunt de etnie maghiarã. Orasul este situat în sud-estul bazinului Transilvaniei, pe cursul superior al Târnavei-Mari. Localitatea este mãrginitã de podiºul sud-vestic al munþilor vulcanici Harghita ºi de colinele, cu înãlþime medie, ale regiunii deluroase a Târnavei, ca Szarkakõ, Nagyoldal, Csicser, Budvár.Sãpãturile arheologice atestã cã orasul si tinutul sunt locuite din timpuri strãvechi. În urma efectuãrii unor sãpãturi în portiunea colinei Budvár ºi în centrul oraºului au ieºit la suprafaþã relicve  din epoca pietrei ºlefuite, a bronzului, a fierului, din epoca romanã ºi din perioada romanicã. Numele orasului este atestat în registrul dijmelor papale din 1333.  În secolul urmãtor localitatea pãseste pe drumul dezvoltãrii specifice oraselor de târg ºi din 1448 figureazã sub denumirea de Odorhei. Regii maghiari si principii transilvãneni au acordat orasului privilegii, acestea au fost incluse în documentul reginei Izabella din 1558. Acest document îi conferã oraºului dreptul la uz de sigiliu ºi blazon propriu. Blazonul oraºului este un antebrat cu pumnal înfipt într-o inimã un cap de urs si o coroanã, în partea superioarã este înscris anul 1558, datã plasatã între patru stele. În sigiliu este înscris textul: ”Sigillum Oppidi Siculicalis Udvarhely.”
 
Secuiul de fier
Click image to open!
În Piata Márton Áron este plasatã statuia, de aceastã datã din bronz, a Secuiului de fier, copia celei înlãturate în 1919. Este opera sculptorului Szabó János, executatã din donatiile descendentilor eroilor cãzuþi în primul ºi al doilea  rãzboi mondial.
 
Biserica parohiala romano-catolica
Click image to open!
Biserica parohialã romano-catolicã (dealul Szent Miklós, str. Baróti Szabó Dávid, nr. 34-36)  este un monument bisericesc impozant, construit în stil baroc. În incinta sfântului lãcas, ridicat în perioada 1787–1793, se pot identifica elementele clasicismului timpuriu, ale romantismului ºi ale barocului târziu. Biserica cu trei nave si cu un singur turn (de 40 de m) a fost ctitoritã de parohul si protopopul tinutului Odorhei, Kadicsfalvi Török Ferenc (1731–1804). A fost înãltatã pe locul bisericii medievale Szent Miklós,  din care a fost refolositã doar rama usii, sculptatã în stil renascentist.
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 Inainte > Sfarsit >>